شرکت پیروز بام شرق،بزرگترین تولیدکننده عایق های رطوبتی

آزمایشگاه

آزمایشگاه

شرکت پیروز بام شرق

شركت پیروزبام شرق در سال 1375, برای اولین بار در ایران, به فكر تأ سیس آزمایشگاهی مجهز و راه اندازی بخش كنترل كیفیت قوی و كارآمد افتاده و در ظرف مدت كوتاهی به این مهم دست یافت و به جرأت می توان گفت هنوز هم بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه در این صنعت, در ایران است. 

تحقیق و توسعه

در دنیای امروز پیشرفت سریع تكنولوژی بیشتر مدیون تحقیقات وسیع گسترده ای است كه تقریبا در تمامی صنایع صورت می گیرد , این وظیفه به عهده بخش تحقیق و توسعه می باشد . دیدگاه مدیریت شركت پیروزبام شرق مبنی بر حضوری هرچه مؤثرتر و گسترده تر در بازارهای داخلی و خارجی جهت پاسخی در خور به نیازهای مصرف كنندگان كه جز با ارتقاء سطح كیفی و تنوع تولیدات امكان پذیر نیست , شركت پیروزبام را برآن داشت تا مبادرت به تأ سیس و راه اندازی واحد تحقیق و توسعه برای اولین بار در این صنعت نماید . شركت هدف تأسیس این واحد را بهبود كیفیت به طریقه علمی جهت اخذ مدارج علمی و خدمت هر چند اندك به جامعه با ارائه محصولات با كیفیت بالا و همچنین یاری رساندن به سایر تولید كنندگان همكار , در جهت نیل به همین اهداف , قرار داد. واحد تحقیق وتوسعه در سال 1375 راه اندازی شد و در سال 1378 موفق به اخذ پروانه(R&D) از وزارت صنایع گردید و در این مدت زمان اندك توانست با درایت و همكاری مهندسین پرتلاش این بخش به افتخارات بزرگی نایل شود كه خلاصه ای از آن به شرح ذیل می باشد: 

• همكاری با مؤسسه استاندارد در تدوین و تجدید نظر استاندارد های ملی عایق رطوبتی و مواد اولیه مربوط به آن.

• همكاری با مؤسسه استاندارد در ترجمه استاندارد های جهانی مرتبط با صنعت عایق ساختمان .

• شركت درسمینارهای مختلف عایقهای ساختمانی ومواد اولیه,ارائه مقاله توسط كارشناسان وكسب لوح مقاله برتر.

• به انجام رساندن پروژه های تحقیقاتی مختلف. ( شامل : مواد اولیه و محصولات).

• انجام خدمات طرح , مشاوره و همكاری با محققین سایر صنایع در زمینه های مرتبط. 

• انجام تحقیقات در جهت بهبود و ضعیت تولید , كیفیت مواد اولیه و كیفیت محصول.

• انتشار كتب آموزشی و دوره های آموزشی در زمینه های مختلف از نتایج تحقیقات . ( ترجمه های استانداردهای بین المللی – آموزش نصب و . . . ).

• برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف : آزمون , نصب , بهینه سازی خط تولید و . . .

 

واحد آکرودیته

شرکت پیروزبام شرق در پی سیاست های پیشین شرکت در خصوص همکاری با اداره استاندارد از سال 1378 ؛که یکی از آنها انجام آزمونهای مربوط به قیر و انواع عایقهای رطوبتی بنا به درخواست آن اداره محترم بود؛ بلاخره در سال 1388 موفق به دریافت پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار (آکرودیته ) گردید. در آزمایشگاه همکار پیروزبام شرق آزمونهای عایقهای رطوبتی و قیر طبق استانداردهای ملی مربوطه انجام می شود . خدمات آزمایشگاه همکار پیروزبام شرق براساس درخواست اداره استاندرد و همچنین درخواست مشتری طبق قرارداد و یا موردی می باشد. در این آزمایشگاه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ISO/IEC 17025 به طور کامل صورت گرفته و فعالیت آزمایشگاه براساس آن صورت می گیرد. این آزمایشگاه دارای قسمتهای فنی ، اداری و انبار بوده ، كلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون مورد نیاز برای عملكرد صحیح آزمونها را دارا می باشد. در آزمایشگاه همکار پیروزبام شرق پرسنل با صلاحیت و آموزش دیده و با تجربه جهت انجام وظایف محوله در چارچوب نمودار سازمانی و الزمات مربوطه به خدمت گرفته شده است. درصورتیکه مایل به خرید خدمات آزمون از ما می باشید با شماره آزمایشگاه 2626905-0511 تماس بگیرید.!

واحد کنترل کیفیت

شركت پیروز بام شرق با احداث اولین آزمایشگاه مجهز عایق رطوبتی در ایران و بكارگیری كارشناسان كارآمد برای اولین باردر ایران تصمیم به كنترل كیفیت محصول تولیدی به طریق كاملا علمی وبراساس استاندارد های بین المللی گرفت و توانست در مدت كوتاهی به دستاوردهای بزرگی نایل شود كه چكیده ای از آن به شرح ذیل است: 

• كنترل كیفیت وانجام كلیه آزمونها به طور مستمر و مداوم برروی مواد اولیه ,حین تولید و محصولات شركت.

• بازدید روزانه از خط تولید و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود وضعیت تولید به مدیران تولید .

• انجام خدمات آزمون جهت اداره استاندارد در درجه اول , و سایر كارخانجات تولیدی مواد اولیه و همكار .

• اقدام جهت كسب پروانه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همكار از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(پروانه آكرودیته )

• همكاری در برگزاری دوره های آموزشی عایق رطوبتی با اداره استاندارد خراسان .

• تدوین نظامنامه شركت با همكاری بخش كنترل كیفیت اولین قدم را درراه كسب استاندارد جهانی مدیریت كیفیت ISO9002